EuroCloud Europe Award 2016
 

VODAFONE "KIRMIZI BULUT"LA KOBİ'LERE ÇÖZÜMLER SUNUYOR

IDC, 2014 YILINA KADAR TÜRKİYE'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA ÜLKELERİNDE BULUT BİLİŞİM HİZMETLERİNE 18,8 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPILACAĞINI ÖNGÖRÜYOR. VODAFONE DA BU PAZARDA EN İDDİALI OYUNCULARDAN BİRİ. VODAFONE TÜRKİYE, NİSAN AYINDA BULUT ÇÖZÜMLERİNİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM KIRMIZI BULUT ÇATISI ALTINDA BİRLEŞTİRDİ. BUGÜN DE KIRMIZI BULUT'LA PAZARDAKİ PAYINI ARTIRIYOR. VODAFONE TÜRKİYE KURUMSAL İŞ BİRİMİ'NDEN SORUMLU İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ENGİN AKSOY, "BU ALANDA KOBİ'LERİN KİLİT NOKTADA KONUMLANDIKLARINA İNANIYORUZ" DİYOR.
Bulut bilişim, kurumlara pek çok avantajı aynı anda sunuyor. Bugün şirketlerin IT harcamalarının yüzde 75'ini güncelleme işlemleri, mevcut uygulama ve sistemlerin işleyişi, soğutma-ısıtma gibi kalemler oluşturuyor. Bulut bilişimi seçen şirketler tüm bu harcama ve yatırımlardan kurtuluyor, sadece işlerine ve inovasyona odaklanıyor.

Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi'ne göre, 142 ülke arasında 59'uncu sırada olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor:

"Bu tablo, ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü, rekabetçiliği getirecek sıçramayı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. IDC'nin araştırması, 2014'e kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde bulut hizmetlerine 18,8 milyar dolar harcama yapılacağını öngörüyor."

Bu alanda şirketlere rekabet gücü kazandıran çözümlerini nisan ayında Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut çatısı altında bir araya getirdiklerini söyleyen Aksoy, bu nedenle son dönemde pazardaki paylarını hızla artırdıklarını da vurguluyor.

Engin Aksoy, bulut bilişimle ilgili çalışmalarını ve Türkiye hedeflerini anlatıyor:
Vodafone olarak bulut bilişim alanında ne gibi çalışmalarınız mevcut?

Biz Vodafone İş Ortağım çatısı altında, mobil teknolojilerin iş dünyasına sunduğu verimlilik araçlarını, daha fazla kurum için erişilebilir hale getirmeyi en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Bu sorumluluğumuzun uzantısı olarak KOBİ'lerimiz başta olmak üzere her ölçekte firmanın daha akıllı teknolojilerden faydalanarak iş yapmasına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bu şirketlere verimlilik ve rekabet gücü kazandıran bulut çözümlerimizi nisan ayında Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut çatısı altında bir araya getirdik.

Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut, halihazırda portföyümüzde bulunan bulut bilişim çözümlerini kompakt bir paket halinde sunan bir hizmetler bütünü. Vodafone Grubu'nun bulut bilişim konusunda küresel düzeyde uzun yıllara dayanan bir bilgi birikimi bulunuyor. Aralık 2011 itibariyle Vodafone.Net adıyla faaliyet göstermeye başlayan Koç.Net de hizmetlerini yıllardır bulut bilişim mantığıyla sürdürüyor. Biz Kırmızı Bulut'la bu çözümleri Türkiye'de ilk olan yeni uygulamalarla zenginleştirerek tek bir platform üzerinden sunmaya başladık.

Ürünleriniz şirketlerin talepleri doğrultusunda mı gelişiyor, yoksa belirli paketler halinde çözümler mi sunuyorsunuz?

Vodafone Türkiye olarak piyasaya sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerin arka planında müşterilerimizin gerçek ihtiyaçlarını anlamaya yönelik kapsamlı bir analiz süreci var. Dolayısıyla Kırmızı Bulut'ta sunduğumuz çözümlerin öncesinde de kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve o ihtiyaçları karşılayacak hizmetler sunmaya odaklandık. Bu süreç sonucunda, müşterilerimizin işlerinde verimlilik artışı sağlayacak, maliyetlerini düşürecek ve rekabet avantajı elde etmelerine imkan verecek tam bir hizmetler bütünü yarattığımıza inanıyoruz. Yarattığımız bu hizmetler bütününü, kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçları kapsamında yeni hizmetler ile sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz.

Bulut bilişimin dünyada büyüme hızı nasıl? Geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Finans, perakende, sağlık, eğitim başta olmak üzere pek çok sektörde bulut bilişimin yeni hizmet ve iş modellerinin önünün açılacağının sinyalleri veriliyor. Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerin veri ve uygulamalarının yarısından fazlasının özel buluta taşınacağını ortaya koyuyor.

Bulut bilişimin kurumsal bazda avantajlarını çok basit bir örnekle şu şekilde açıklayabiliriz: Bugün kurumların bilişim harcamalarının yüzde 75'ini güncelleme işlemleri, mevcut uygulama ve sistemlerin işleyişi, soğutma-ısıtma gibi kalemler dolayısıyla elektrik giderleri oluşturuyor. Bulut bilişim sayesinde şirketler, tüm bu harcama ve yatırımlardan kurtularak işlerine ve inovasyona odaklanabiliyor, büyüme sağlayabiliyorlar.

Gartner araştırma şirketi, dünya genelinde şirketlerin bulut bilişim hizmetlerine yaptıkları harcamanın 2016'da 207 milyar dolara yükseleceğini öngörüyor. Gartner, bu teknolojilerin sağladığı tasarruf avantajıyla inovasyona daha fazla yatırım yapılacağının ve 2020 itibarıyla gelirlerin 1 trilyon dolar oranında artırılmış olacağının da altını çiziyor.

Türkiye'de bu sektör büyüklüğü ve pazarın gelişmesi nasıl?

Vodafone Türkiye olarak, KOBİ'lerin kilit noktada konumlandıklarına inanıyoruz. Yine de buna rağmen KOBİ'lerin ihracattaki paylarının, Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin son derece düşük olduğunu, dolayısıyla kendilerinden daha büyük ölçekteki firmalarla eşit şekilde rekabet edemediklerini görüyoruz. Bunun en önemli nedeni, bütçe kısıntıları dolayısıyla teknolojik altyapı yatırımı yapamıyor olmaları. Yapılan araştırmalar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin AB ülkelerinin GSYİH'lerine yüzde 25, verimlilik büyümesine ise yüzde 40 katkı sağladığını otaya koyuyor. Sadece bulut bilişimin yarattığı değer düşünüldüğünde, bu toplamın 2020 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı açıklanıyor.

Türkiye'ye baktığımızda da, Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik İndeksi'ne göre, 142 ülke arasında 59'uncu sırada olduğumuzu görüyoruz. Bu tablo, ülkemizin ihtiyacı olan teknolojik dönüşümü, rekabetçiliği getirecek sıçramayı çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor. IDC'nin "Hibrid Bulut Başarısını Yükseltin: BT'nin Düşünce Şeklini Değiştirmek" başlıklı araştırması, 2014'e kadar Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde bulut hizmetlerine 18,8 milyar dolar harcama yapılacağını öngörüyor.

Peki sektörün büyümesinin önündeki en büyük engel nedir?

Bulut teknolojilerinin yarattığı dinamizmle gerçek anlamda bir ekonomik değer üretebilmek için iş dünyasının bu teknolojileri etkin bir hizmet modeli olarak benimsemesi, şirketlerin organizasyon yapılarını bu entegrasyonu sağlayacak şekilde düzenlemesi gerekiyor. Şu anda bu uyumun tam anlamıyla sağlandığını söylemek mümkün olmasa da yapılan araştırmalar, dünya genelinde kurumların bulut bilişim teknolojilerini artan oranlarda kullandıklarını ortaya koyuyor.

Bu noktada özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarda teknolojik ve organizasyonel engellerin ortadan kalkması hayati önem arz ediyor. Bununla beraber güvenlik ve performans da kuruma özel buluta geçişi engelleyen iki önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Gartner, 2016 yılında kurumların, yüzde 40 oranında, öncesinde güvenlik testi yaptırmak suretiyle bulut bilişim hizmeti alacağını öngörüyor. Biz de Vodafone Türkiye olarak bulut bilişimin güvenlik özelinde getirdiği endişeleri gidermek adına 2008 yılından bu yana kişisel mahremiyet prensipleri uyguluyoruz. Bilgi ve işletim sistemlerimiz, herhangi bir güvenlik açığı oluşmaması açısından periyodik olarak test ediliyor ve geliştiriliyor. Veri güvenliği sistemlerimizin ve süreçlerimizin kalitesi ve güvenliği, ISO 27001 belgesi ile belgelenmiş durumda.

Sizin pazardaki payınız nedir? Bu payı yıl sonunda nereye çıkarmayı planlıyorsunuz?

Vodafone Türkiye olarak, pazar payımızın giderek arttığını söyleyebilirim. Bulut bilişim alanındaki en öncelikli hedefimizi, müşterilerimizin ihtiyaçları olan bütün servisleri tek elden sağlamalarına imkân vermek olarak özetleyebiliriz.

En çok talep hangi sektörlerden, hangi tip şirketlerden geliyor?

Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut hizmetini sektörel bazda bir ayrıma tabi tutmak yerine, küçük ve orta ölçekli yatırım maliyetine katlanamadığı için daha önceden bu hizmetleri alamayan işletmelerden talep geliyor demek daha doğru olacak. Bu da, Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut'un hedeflediği alanlara ulaştığının bir göstergesi…

YÜZDE 95 TASARRUF SAĞLIYOR

Bulut bilişimin şirketlerin giderlerinde önemli düşüşler yaptığı bilinen bir gerçek. Engin Aksoy, Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut'un basit bir hesaplama ile şirketin web altyapısı için gerekli girdilerden sunucu, tasarım, e-posta, güvenlik, personel ve hosting için aylık 2 bin TL olan masraflarını 100 TL gibi bir rakama indirerek şirketlere yaklaşık yüzde 95'lere varan tasarruf imkanı sağladığını dile getiriyor. "Ayrıca buna paralel olarak şirketlerin performanslarına ciddi bir katkı yapıyor. Bunun geri dönüşünü ise çok kısa bir zaman içinde alabiliyorsunuz" diyor.

KOBİ'LER TEKNOLOJİYE ULAŞIYOR

KENDİ SİTELERİNİ KURUYORLAR Vodafone İş Ortağım Kırmızı Bulut'un e-posta ve web yönetimi hizmetleriyle şirketlerin kendi isimlerini taşıyan bir alan adına ve e-posta adreslerine sahip olabildiğini belirten Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, pakete dahil olarak sunulan web tasarımı çözümüyle şirketlerin kendi web sitelerini de oluşturabildiğini söylüyor.

KURUMSAL KİMLİK KAZANDIRIYOR Aksoy, "Bu da firmaların internet ortamına taşınarak bilinirliklerini artırmalarını ve daha profesyonel bir kurumsal kimlik kazanmalarını sağlıyor" diyor. Kırmızı Bulut'un sunduğu bir diğer paket Vodafone Locate ile de, şirketlerin mobil ekiplerini herhangi bir altyapı veya yazılım yatırımı yapmadan, web ortamındaki sayısal ve uydu haritaları üzerinden izleyerek maliyet avantajı elde ettiklerine dikkat çekiyor.