EuroCloud Europe Award 2016
 

BT'DE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

BULUT BİLİŞİM, SON DÖNEMDE TEKNOLOJİDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMÜN EN BÜYÜK SEMBOLLERİNDEN BİRİ. UZMANLARA GÖRE 5 YILLIK PERSPEKTİFTE TÜM BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA ALIŞKANLIKLARIMIZ "BULUT"LA BİRLİKTE DEĞİŞİME UĞRAYACAK. GELECEKTE İSE GENEL BULUT KULLANIMIYLA SERMAYE MALİYETİNDE YÜZDE 40, ÇALIŞAN MALİYETİNDE YÜZDE 32 VE ENERJİDE YÜZDE 80'E YAKIN TASARRUF SAĞLANACAĞI DÜŞÜNÜLÜYOR. DEUTSCHE BANK, DÜNYADA BULUT BİLİŞİMİN 2016 YILINDA 71 MİLYAR EURO'LUK BİR BÜYÜKLÜĞE ULAŞACAĞINI ÖNGÖRÜYOR. TÜM BU VERİLER İSE HER YIL ORTALAMA YÜZDE 28 BÜYÜYEN BU ALANIN SEKTÖR BAĞIMSIZ HER OYUNCUNUN RADARINDA OLMASINA NEDEN OLUYOR.
Bilgi teknolojileri sektörü son dönemde önemli bir değişimin eşiğinde. Sektör, özellikle 2 yıldır "bulut bilişim" (cloud computing) ile farklı bir boyuta taşınıyor. Peki BT sektöründe son dönemin en dikkat çeken konularından olan bulut bilişim hayatı nasıl değiştirecek?

Basit anlamda bulut bilişim, veri saklamayı ve veriyi bilgiye dönüştürmeyi pratik hale getiriyor. Şirketlere iş hedeflerine ulaşma ve iş yapma süreçlerini kolaylaştırma anlamında fırsatlar sunuyor. Bulut bilişim teknolojileri aracılığıyla kişisel internet kullanıcılarının da sürekli birbiriyle bağlantıda kalarak müzik, film ve belge paylaşımı yapması öngörülüyor. Bulut bilişimin gelişmesiyle "nesnelerin interneti" diye tabir edilen makineler arası iletişimin (M2M) de artacağı varsayılıyor. Öyle ki 2010'da 80,5 milyon olan M2M bağlantısının, 2014 yılında 430 milyona ulaşacağı ve yıllık yüzde 66 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Bulut bilişim, bu anlamda dijital ekonominin beyni sayılabilir. Bugün dünyada milyarlarca kullanıcı birbirine bağlanmış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, dünyadaki tüm verilerin yüzde 34'ünün bulut hizmetleri aracılığıyla saklanacağı düşünülüyor. Bugün bulut bilişim sağlayıcı bilişim şirketleri, kullanıcılarına yer ve cihaz farkı gözetmeksizin web üzerinden bellek kapasitesi ve yazılım sunmayı vaat ediyor. BT hizmetlerini bulut bilişim sağlayıcılara teslim edecek şirketler, bu şekilde kendi ana işlerine daha kolay odaklanabilecek.

TASARRUF SAĞLIYOR

Bulut bilişimin iş dünyası için en çekici yanı maliyetlerde tasarruf imkanı sunması. Bu konuda pek çok araştırma mevcut. Deutsche Bank'ın Almanya'da özellikle KOBİ'ler arasında yaptığı araştırmaya göre bu alanda tasarruf potansiyeli yüksek. Bulut bilişimle 3 ayrı kolda; sermaye, çalışan maliyetleri ve enerjide tasarruf sağlanıyor. CEBR'in 2010 yılında yaptığı araştırmaya göre gelecekte genel bulut servisleriyle sermaye maliyetinde yüzde 40, çalışan maliyetlerinde yüzde 32 ve enerjide yüzde 80'e yakın tasarruf edilecek. Melez bulut modelinde ise sermaye maliyetlerinde yüzde 30, çalışan maliyetlerinde yüzde 24, enerjide yüzde 66 tasarruf yakalanacak.

İnovasyon ve rekabet konusunda çalışan düşünce kuruluşu Intertic'ten Prof. Federico Etro da Avrupa Birliği'nde şirketlerin bulut bilişimle sabit giderlerini yüzde 5 aşağı çekeceğini öngörüyor. Tabii bulut bilişime geçmeden önce şirketlerin, bu maliyet düşürücü etkiyi ancak sürekli olarak istedikleri kalitede hizmet aldıklarında sağlayabileceklerini bilmeleri gerekiyor.

KULLANDIKÇA ÖDE

Bulut bilişim şirketler dünyasına sadece maliyet azaltmasıyla katkıda bulunmuyor. Bulut bilişim şirketlere esneklik, hızlı ve etkin erişim, veri güvenliği ve inovasyonda hız da kazandırıyor. PWC'nin 2011 yılında yaptığı bir araştırma, şirketlerin bulut bilişime geçme nedenlerini ortaya koyuyor. Bu araştırmaya göre şirketler yüzde 83 oranında bulut bilişimi maliyet azaltıcı etkisi için tercih ediyor. Yüzde 76'sı daha az ekipman masrafı olduğu, yine yüzde 76'sı daha geniş erişim imkanı için bulut bilişimi kullanmak istiyor. Kullandıkça ödeme imkanı sunması da önemli bir etken olarak görülüyor. Yine yüksek bir oranla şirketlerin yüzde 66'sı bulut bilişimin inovasyondaki hızı artıracağına, yüzde 55'i bulut sayesinde kendi ana faaliyet alanlarına daha fazla konsantre olabileceğine inanıyor.

Bugün bulut bilişimin önünde ekonomik, hukuki ve teknik zorluklar mevcut. Bunlar bilişim teknolojilerinin yeterli kullanımı, bulut bilişim sağlayan şirketle sözleşme belirsizlikleri, bilgiye erişimde regülasyonlar ve her kullanıcının bir şirketle çalışacak olması şeklinde sıralanıyor.

SÖZLEŞMELER ŞEFFAF DEĞİL

Bulut bilişim sağlayan şirketler optimum kapasiteye ulaşmak için müşteri tabanlarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Günlük ve mevsimsel dalgalanmalara karşı BT kapasitelerini tam kullanmaları için farklı zaman dilimlerinde farklı sektörlerden müşterilere ulaşmaları gerekiyor. Bu noktada şirketle bulut bilişim sağlayıcı arasındaki sözleşmeler önem kazanıyor. Uzmanlara göre bu sözleşmelerde bugün bazı belirsizlikler mevcut. Genel bulut bilişimde karmaşık yapı nedeniyle çoğu zaman kullanıcı hangi hizmeti hangi şirketten aldığını dahi tam olarak bilemiyor.

Bu hizmeti alan şirketlerin özellikle güvenlik yönetimine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Burada bulut sağlayıcı şirketin hangi sertifikasyonlarla çalıştığı önem kazanıyor. Örneğin Almanya'da 51 bulut bilişim sağlayan şirket arasında yapılan araştırmada, anlaşma bittiğinde şirketlere verilerin nasıl ve ne zaman teslim edileceğine dair bir düzenleme yapıldı mı sorusuna şirketlerin sadece yüzde 59'u evet yanıtı veriyor. Anlaşmalarının bitmesiyle şirket bilgilerinin nasıl teslim edileceğini bilmeyen yüzde 41'lik büyük bir dilim mevcut.

HEDEFTE KOBİ'LER VAR

Deutsche Bank'ın hazırladığı rapor, Almanya'da KOBİ'lerin yarısından çoğunun şimdilik bulut bilişim kullanımına ikna olmadığını gösteriyor. Ama bu tablo giderek düzeliyor. 2011 yıl başında bulut bilişim ilk duyulmaya başlandığında Almanya'da KOBİ'lerin sadece yüzde 10'u bu hizmetleri kullanıyordu. 2012 yılı başında ise bu oran yüzde 16'ya ulaştı.

Türkiye'de ise pazar henüz 50 milyon dolar düzeyinde. Bu yıl pazarın çok hızlı bir şekilde büyüyerek 100 milyon dolarlar mertebesine ulaşması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde telekom şirketlerinin farklılaşacakları tek bölümün, bulut hizmetler üzerinde olması öngörülüyor. Türkiye'deki telekom şirketleri de 2014'te KOBİ'lere yönelik olarak çok fazla sayıda bu tür BT iş çözümlerini paket olarak sunmaya başlamayı planlıyor.

Aslında bulut bilişim hizmetleri şirketlerde 3 kritere bağlı. Öncelikle bulut bilişimi sağlayan şirketin deneyimine bakılıyor. Burada teknoloji şirketinin konusunda uzman ve sektörel güvenlik ihtiyaçlarını karşılıyor olması önem kazanıyor. Bugün çok genç BT şirketleri de bu hizmetleri başarıyla verebiliyor. Şirketlerin bulut bilişimden istekleri ne kadar karmaşık olursa genel buluttan yararlanmaları o kadar zor oluyor. Şirketin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak uzmanlıkta hizmeti bulabilmesi gerekiyor.

ÖZEL BULUTA TALEP DAHA YÜKSEK

İşte burada bulut bilişim sağlayıcıları, şirketleri özel bulutlara yönlendiriyor. Bugün şirketler, genel bulut hizmetleri yerine kendilerine özel bulutlar için yüksek ücretler vermeyi kabul ediyor. Techconsult'ın araştırmasına göre KOBİ'lerin yarısı özel bulut bilişimi tercih ediyor. Yüzde 25'i ise melez bulut bilişimde çalışmayı istiyor. IDC'nin KOBİ'lerle yaptığı araştırmaya göre bu şirketler özel bulut bilişim hizmetlerinin, veri yönetimi ve güvenliği anlamında faydalarını görmüş durumda. Bu şirketlerden üçte biri, genel buluta katılmaları halinde müdahale şanslarının olmayışı nedeniyle özel bulutları seçiyor. Aynı şekilde dörtte biri de genel bulut konusunda ulaşılabilirlik ve servis kalitesi anlamında endişeleri olduğunu belirtiyor.

Deloitte'un çalışması ise, Almanya'da KOBİ'lerin yarısının bulut bilişimden beklediklerine henüz ulaşamadığını gösteriyor. Maliyet tasarruflarında yüzde 34 olarak hedeflenen kesinti ancak yüzde 20 olarak gerçekleşmiş görünüyor. Aynı şekilde esneklik anlamında da yüzde 35'e yakın olan beklentilerin ancak yüzde 16'sı karşılanıyor. Yönetim danışmanlık şirketi Hurwitz&Associates ve IDC iyimser bir tahminle BT harcamalarının yüzde 55'ine kadar tasarruf sağlanacağına inanıyor.

BÜYÜME HIZI YÜKSEK

Bulut bilişim pazarı, kullanıcıların direnç göstermesi ve yapısal engeller nedeniyle beklenenden biraz daha yavaş gelişiyor. Deutsche Bank, 2011 yılında global bulut bilişimin büyüklüğünü 21 milyar Euro olarak açıklıyor. Bu rakamın 2016 yılında 71 milyar Euro'ya yükseleceği tahmin ediliyor. Dünyada bu alanın yıllık büyümesi ortalama yüzde 28 olarak öngörülüyor.

Uluslararası araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın tahminleri ise daha iyimser. Bugün 68,3 milyar dolar seviyesinde olan global bulut hizmetleri pazarı hacminin, 2014 yılına kadar iki kattan fazla artarak 148,8 milyar dolara çıkmasını bekleniyor. Gartner'ın verilerine göre 2010'da ABD'deki bulut hizmetleri sağlayıcıları, dünya genelinde yaratılan gelirlerden yüzde 58'lik pay aldı. Bu pazarda yüzde 23,8'lik payla Avrupa 2'nci, yüzde 10'la Japonya 3'üncü sırada. Yakın gelecekte de pazar dağılımının paralel olması bekleniyor.

14 MİLYON YENİ İŞ YARATACAK

İSTİHDAM YARATACAK Bulut bilişim gelecekte istihdam da yaratacak. Microsoft'un IDC'ye yaptırdığı araştırmaya göre bulut bilişim 2015 yılına kadar istihdam alanında 14 milyon yeni iş pozisyonunun ortaya çıkmasını sağlayacak.

700 BİN YENİ İŞ Yine aynı çalışmaya göre özel ve genel bulut bilişim hizmetlerine yapılan yatırımlarla birlikte dünya çapında geçen yıl başından 2015 yılına kadar sektörde 14 milyon yeni iş pozisyonunun ortaya çıkacağı öngörülüyor. Yönetim danışmanlığı şirketi Roland Berger'ın uzmanlarına göre de bulut bilişimle Avrupa'da her yıl 700 bin yeni iş yaratılacak.

HANGİ SEKTÖRLER AVANTAJLI Bulut bilişim sayesinde en çok yeni iş imkanının ortaya çıkacağı öngörülen sektörlerin başında 2,4 milyon ile iletişim ve medya geliyor. Aynı şekilde bankacılıkta 1,4 milyon ve kesikli imalat sektöründe 1,3 milyon yeni istihdam oluşacak.